BİLİMSEL BİTKİ ÇİZİMİ

Programın amacı, biyolojik çalışmada konu içinde daha önemli olanı vurgulayabilen, gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını çizmeyi hedefleyen 
sanatçılar yetiştirmektir.

 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana bilim, “dünyanın işleyişi hakkında bilgi toplama ve bunlarla ilgili sorulara yanıt arama süreci” olarak tanımlanır. Bu süreçte, belgelemek amacıyla resimleme, en yoğun kullanım aracı olarak var olmuştur.

İnsanoğlunun mağara duvarlarına yaptığı resimler ilk illüstrasyon örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

En eski resimler olarak adlandırılan bu görüntüler, insanoğlunun ilk sanatsal yapıtları olarak nitelendirilmiş olup, günümüze ışık tutan belgeler hâlinde yer almaktadır. 

Bitkileri inceleyen “botanik” ve hayvanları inceleyen “zooloji” diğer doğa bilimleri gibi çok eski bir geçmişe sahiptir.

Yüzyıllar boyu sürmüş ve sürmekte olan bir çaba ile bitkiler ve hayvanlar incelenmiş ve çoğu zaman resimlenerek sınıflandırılmış, betimlenmiş, faydaları ve zararları belirlenmiştir.Bilimsel illüstrasyon, bilimsel gözlem, disiplinli çalışma ve sanatsal etkinin bir karışımıdır. 

 

Sosyal Ağ